Kriza e skemës së pensioneve

Skema e sigurimeve prej vitesh është shndërruar në një barrë të rëndë për buxhetin e shtetit. Sipas të dhënave zyrtare, për vitin 2013 Qeveria do devijojë mbi 690 milionë dollarë nga taksat për të mbajtur në këmbë skemën e pensioneve, por edhe financimin e kujdësit shëndetësor. 
Shifra është sa rreth 5.5 për qind e Prodhimit të Përgjithshëm Kombëtar dhe e vetme ajo është shkaktare e mbi 80 për qind të deficitit total të buxhetit ose borxhit që merr Qeveria. Një tregues gati alarmant, i cili ka disa arsye.
Por më kryesorja ndoshta është ajo që lidhet me numrin të ulët të atyre që paguajnë sigurimet. Sipas Bankës Botërore në vitin 2010, vetëm 1 në 5 shqiptarë ishte kontribues në skemën e sigurimeve. Ky është një nga treguesit më negativ në gjithë europën dhe azinë qëndrore duke e bërë skemën të paqëndrueshme.
Qeveria thotë se papunësia në Shqipëri është rreth 13 për qind. Por, pjesa më e madhe e atyre që figurojnë si të punësuar në shifrat zyrtare, nuk janë pagues të rregullt të kontributeve, siç është rasti i fermerëve. Veç kësaj, një tjetër arsye që tkurr bazën e kontribuesve është edhe informaliteti i lartë në tregun e punës.
Prej vitesh skema e sigurimeve vazhdon të thellojë borxhin. Përpjekjet e Qeverive për reformimin e saj kanë dështuar për shkak të mungesës së konsensusit politik. Por, tani që financat publike janë në krizë, reforma e pensioneve është shndërruar në domosdoshmëri. Pak javë më parë, ministri i Financave e la të hapur mundësinë e rritjes së moshës së pensionit, për të lehtësuar sadopak shpenzimet e skemës. Por ashtu siç tregojnë edhe shifrat më shumë se tek shpenzimet, problemi i skemës së sigurimeve qëndron në kahun tjetër, atë të të ardhurave.
Top-Channel

0 commenti:

Shënim i Stafit

Opinionet e shprehura dhe studimet juridike e publikuara në këtë Website janë të autorëve përkatës qe I kane shkruar ato. Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi në qoftë se shkrimi është upload-uar pa lejen e autorit.Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për pikëpamjet, vërtetësinë e informacionit që përmbajnë artikujt që publikohen dhe shkeljet e se drejtës së autorit.Kushdo që ka ndonjë ankese rreth së drejtës së autorit ne publikimet e ketij website, është I lutur te dërgoje një email edrejta1@gmail.com. Ne do ta shqyrtojmë me përgjegjesi ankesën dhe do ta heqim menjëherë shkrimin.Për të mos arritur deri aty,ju lutem respektoni të drejtën e autorit